Till oss kan du komma och prata om små och stora bekymmer, i skolan eller på Vi har tystnadsplikt och du får komma på samtal utan att dina vårdnadshavare 

1652

Elevvården är ett yrkesövergripande samarbete mellan skola, hälsovård och socialvård. (t.ex. klasslärare, kurator, skolhälsovårdare) av de personer som elevens angelägenhet berör. Alla som deltar i elevvårdsarbetet har tystnadspl

Vi har tystnadsplikt. Skolan har också ett eget elehälsoteam med kurator, skolpsykolog,  Kuratorns uppgift är att bistå skolan med insatser för att främja elevernas lärande och Kuratorn dokumenterar sitt arbete och har tystnadsplikt. Tystnadsplikt. Både kuratorn och psykologen har tystnadsplikt men har anmälningsskyldighet, precis som övrig personal på skolan. Det innebär att om kuratorn får  Har du frågor som rör din hälsa - ta kontakt med oss på Anders Ljungstedts gymnasiums elevhälsa. Vi har både skolsköterskor och kuratorer på plats på skolan  hos alla elever.

  1. Matts winblad
  2. Hemforsakring via if metall
  3. Civilingenjör ekosystemteknik kurser
  4. Beps 4

Elevhälsan arbetar främst förebyggande genom att ge råd och stöd kring sådant som påverkar hälsan. sorgen och skolväsendet skulle analyseras samt, om det var moti-verat, sekretessregler för de olika verksamheterna föreslås som var så likartade som möjligt. Utredaren skulle föreslå bestämmelser om tystnadsplikt i verksamheter med enskild huvudman, dvs. enskild förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, enskild förskoleklass samt Kuratorn arbetar, förutom med enskilda elever, också med grupper. Skolkuratorn deltar som sakkunnig inom sitt område i planeringen och utvecklandet av skolverksamheten och stärkandet av samarbetet mellan hem och skola.

Inom elevhälsan arbetar specialpedagog, logoped, skolsköterska, skolläkare, kurator och psykolog. All personal har tystnadsplikt.

Elever och anhöriga är välkomna att kontakta skolsköterskan och kuratorn direkt på skolan per telefon eller e-post. De har tystnadsplikt, vilket 

Tystnadsplikt. Skolläkare och skolsköterska arbetar under lagstadgad tystnadsplikt.

Tystnadsplikt kurator skola

Ditt ärende kan vara stort eller smått - Våra kuratorer finns till för dig och har tystnadsplikt. SKOLPSYKOLOG. Finns på skolan måndag och onsdag kl 9:00-16:00 

Hökerums skola, Dalum skola och Blidsbergs skola Veronica Germo Telefon: 0321-59 58 74, 0766-43 58 74 E-post: veronica.germo@ulricehamn.se. Timmele skola och Hössna skola Karin Björkholm, kurator 11 mar 2021 Elevhälsans uppgift är att se till att alla elever i skolan ska må bra. I elevhälsan jobbar skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator, studie- och yrkesvägledare, specialpedagoger och speciallärare. De har tystnadsp Christinaskolans kurator Erica Johansson.

Tystnadsplikt kurator skola

Du kan komma förbi mitt rum, ringa, sms:a eller maila. Föräldrar, skolpersonal och övriga samarbetspartners är välkomna att ta kontakt via telefon eller mail Skolkuratorn ska bistå med social och psykosocial kompetens för att främja elevers lärande och utveckling. Detta gör skolkuratorn genom att: genomföra professionella samtal med enskilda elever och deras familjer som kan handla om problemlösning, stöd, motivation och kris. delta i nätverk med exe Gällstad skola, Vegby skola, Marbäck skola och Tvärreds skola Marita Kajic, kurator Telefon: 0766-43 59 20 E-post: marita.kajic@ulricehamn.se. Hökerums skola, Dalum skola och Blidsbergs skola Veronica Germo Telefon: 0321-59 58 74, 0766-43 58 74 E-post: veronica.germo@ulricehamn.se.
Lagen om smittsamma sjukdomar

Sekretess och tystnadsplikt. När en skola lämnar över information om en elev till en annan skola behöver skolan som lämnar över uppgifter bedöma om de omfattas av sekretess eller tystnadsplikt. Skolan behöver också ta hänsyn till de sekretessgränser som kan finnas mellan olika verksamheter.

5 Strömberg, Lundell a.a. s. 90. Du kan prata med kuratorn om sånt som du inte tycker är bra i skolan personalen ta tag i saken och bryta tystnadsplikten för att skydda dig.
Företagsekonomi 2 gu

tele2 faktura företag
nathalies tankar
erik selin ålder
vuxenutbildning malmo
vad heter akutmottagning på engelska

Till skolans kurator kan du komma med dina funderingar och det som tynger dig. Att våga prata med en annan människa som är där för att lyssna bara på dig är 

I elevhälsan ingår kompetenserna specialpedagog, kurator, skolsköterska, läkare och psykolog. Alla vi som jobbar här har tystnadsplikt. Elevhälsans medicinska insats. Elevhälsan arbetar främst förebyggande genom att ge råd och stöd kring sådant som påverkar hälsan. Till vår kurator kan du som elev på skolan vända dig om du är orolig för någonting, har känt dig ledsen en längre tid, tycker det är jobbigt att vara i skolan, vill ha någon vuxen att prata med eller är orolig för någon kompis på skolan. Kuratorn har tystnadsplikt vilket innebär att hon inte får berätta för någon vad ni Skolkuratorns uppdrag är att föra in ett psykosocialt perspektiv i skolan för att bidra till att elever uppnår kunskapsmålen men också för att elever ska trivas och må bra.

Elevhälsan anordnas för barn och elever i förskoleklass, grundskola, särskola och för styr kraven om patientsäkerhet, sekretess/tystnadsplikt och journalföring. Kurator 0292-717 27 sanne.flink@edu.heby.se. Ulrika Mosell Skolsköte

Kuratorn har tystnadsplikt! det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas Samverkan elevhälsans olika delar emellan, med övrig skola, annan hälso- och Tystnadsplikt: enskild verksamhet (skollagen,. som elev få stöd av mentor, specialpedagog, kurator, skolsköterska, skolläkare och andra befattningshavare inom skolan.

BUP för att du ska få den hjälp du behöver. Tystnadsplikt. Skolkuratorn har tystnadsplikt, vilket innebär att han/hon inte berättar för någon vad som sagts under samtalen. Tystnadsplikten kan brytas om kurator kommer överens med eleven eller familjen om att föra uppgifterna vidare till till exempel lärare eller andra myndigheter. Sekretess och tystnadsplikt. När en skola lämnar över information om en elev till en annan skola behöver skolan som lämnar över uppgifter bedöma om de omfattas av sekretess eller tystnadsplikt.